KOREKTAKorekta tekstów

Tekst zamieszczony na stronie internetowej, profilu w mediach społecznościowych, ulotce czy folderze powinien wyglądać profesjonalnie. Nie może zawierać błędów: ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych czy logicznych.

Często zdarzają się materiały świetne pod względem graficznym, lecz niekoniecznie pod względem językowym. Odpowiednie przygotowanie tekstów do publikacji jest sprawą bardzo ważną dla profesjonalnej prezentacji. Pierwsze wrażenie poprawności językowej tekstu czytanego przez klienta może zdecydować o dokonaniu wyboru tej, a nie innej marki.

Warto pamiętać o tym, że autokorekta w edytorach tekstu nie zawsze wystarcza. Potwierdzi to każdy, kto zdał się wyłącznie na automat, a mimo to w tekście zostawały błędy. Dopiero kilkukrotne przeczytanie tekstu przez osobę rozumiejącą tekst i znakomicie znającą zasady pisowni, może przynieść zamierzony rezultat. Właśnie taką współpracę proponuje Redakcja i Studio.

Co możesz przekazać do korekty?
  • Teksty na bloga i strony www
  • Ulotki i foldery reklamowe
  • Artykuły do prasy
  • Broszury i książki
  • Materiały do podcastów, itp.

Jeśli chcesz mieć teksty bez błędów, pomyśl o współpracy! Zamów korektę jeszcze przed publikacją, lub prześlij do sprawdzenia teksty już opublikowane. Dobra korekta potrafi zmienić przekaz!

Zapraszam do zapoznania się z PORTFOLIO.

RiS

Projekty

Teksty

Korekta

RiS